Villkor

Allmänna villkor

 1. Friskis&Svettis Väsby är en allmännyttig, ideell idrottsförening
  a) Medlemsavgiften är 100 kr/år, (tillkommer till alla kortavgifter).
  b) Medlemskapet innehåller en medlemsförsäkring som innebär att man är olycksfallsförsäkrad på väg till, under och på väg hem från träningstillfället.
  c) Som medlem har du möjlighet att kvittera ut parkeringstillstånd som gäller för parkeringen direkt ovanför hallen eller på Siemens stora parkering.
 2. Giltigt medlemskap krävs vid all träning för innehavare av årskort med en giltighetstid som löper över två kalenderår innebär detta att nytt medlemskap måste lösas vid årsskiftet för att kortet ska vara giltigt.
 3. All träning gäller i mån av plats.
 4. Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person. Köpta kort återlöses inte. Utlåning av medlems-/träningskort medför avstängning.
 5. Förlorat (giltigt) träningskort ersätts mot en avgift på 100 kronor.
 6. All träning sker på egen risk. En försäkring som täcker skador vid olyckshändelse finns, men den gäller inte för skador orsakade av ansträngning.
 7. Åldersgräns på alla jympapass är 13 år. (Från 7 år i vuxens sällskap)
 8. För träning i gymmet, skivstång, spinning och box gäller en minimiålder på 15 år (Från 13 år i vuxens sällskap).
 9. Förvaring av personliga tillhörigheter, som t.ex. kläder, skor och värdesaker sker på egen risk.
 10. Alla scheman är preliminära och kan komma att ändras.
 11. Under perioderna juni- augusti och vissa helgdagar som jul, nyår och påsk gäller separat schema.
 12. Föreningen reserverar sig för priskorrigeringar, feltryck och schemaändringar.
 13. Pass kan i undantagsfall ställas in. Vi kan tyvärr inte kompensera för utebliven träning.
 14. För köp av träningskort med rabatt krävs följande:
  * Heltidsstuderande: giltigt student-
  legitimation
  * Heltidsarbetslös: giltigt intyg från
  arbetsförmedling
  * Förtids- eller heltidspensionär:
  legitimation och intyg.
 15. Tonårskortet gäller från den dag man fyller 13 år,till dagen innan man fyller 20 år.
 16. Av säkerhetsskäl får barn inte lämnas utan tillsyn i föreningens lokaler.

Personuppgifter/PUL

 1. Angivna personuppgifter kommer att registreras i IF Friskis&Svettis Väsbys medlemsregister. Uppgifterna används för att föreningen ska kunna fullgöra sina åtaganden mot medlemmarna, för att kunna kontrollera att medlemmen fullgjort sina skyldigheter i enlighet med föreningens vid varje tid gällande stadgar och villkor för medlemskapet, samt i övrigt för administration av medlemskapet. Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera och följa upp föreningens verksamhet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje man eller för s.k. direktreklam.

 

Medlemskap

Alla som köper ett träningskort hos oss blir
medlemmar i Idrottsföreningen Friskis&Svettis Väsby, (se allmänna villkor a-b). Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade.

Bli funktionär

Som medlem är du välkommen att engagera dig lite mer utöver träningen. Det kan vara som värd, ledare, styrelsemedlem eller delaktig i en projektgrupp kring t.ex. marknadsföring.

Vill du veta mer är du välkommen
att kontakta vårt kansli:
tel. 08-590 320 44 eller maila