Medlemsenkät

Tack till alla er som la ner lite extra tid på att svara på frågorna i vårens medlemsenkät om gymmet. Er medverkan och era synpunkter är viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet inom vår förening.

/ Styrelsen för Friskis&Svettis i Väsby