Åldersgränser


*Alla våra åldersgränser räknas från det år medlemmen fyller år, och inte från själva födelsedagen. Exempel: fyller man 15 i maj räknas man som 15 redan i januari samma år, man behöver alltså inte vänta till födelsedagen för att få träna på egen hand i gymmet.

**Ungdomar får träna i gymmet från det år de fyller 13, men fram till det år man fyller 15 ska träning ske i sällskap med en vuxen. Att träna i gymmet med en vuxen innebär att den vuxne ska vara så pass nära barnet under hela träningspasset att denne kan ingripa om något går fel under träningens gång. Att bara finnas i gymmet samtidigt som en medföljande ungdom tränar gills alltså inte – det är viktigt för oss att all träning sker på ett säkert sätt.

***En minimilängd på 150 cm krävs för att vara med på ett spinnpass.